120 min, 60 min
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034

Daloc S60 (Y60) Branddörr A60, A120
Ståldörr Daloc S60 är en branddörr som passar där styrka, stabilitet och tålighet prioriteras. Den är vanlig som inner- eller ytterdörr i källare, pannrum, industrilokaler, parkeringshus och vid ställverk. Den finns också med ventilationsgaller i soprumsutförande (typgodkänd i brandklass EI15).

Ladda ner
S60 produktblad Drift, Miljö och UnderhållTypgodkännande/Certifikat A60Typgodkännande/Certifikat A120MontageanvisningMålningsinstruktionCAD-skiss S60 (Y60)A-klassade branddörrar - info SP SITACMontageanvisning kompl delad stålkarm pardörrarCE-certifikat: SC0480-16, EI(2)20 EW60Y60 Prestandadeklaration Product Datasheet S60
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
S60 9 x 20
S60 10 x 20
S60 9 x 21
S60 10 x 21
S60 11 x 21
S60 12 x 21
S60 13 x 21
Pardörr
S60 15 x 21
S60 18 x 21
S60 18 x 24
S60 21 x 24
 
800 x 1925
900 x 1925
800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
1100 x 2025
1200 x 2025
 
1400 x 2025
1700 x 2025
1700 x 2325
2000 x 2325
 
890 x 1990
990 x 1990
890 x 2090
990 x 2090
1090 x 2090
1190 x 2090
1290 x 2090
 
1490 x 2090
1790 x 2090
1790 x 2390
2090 x 2390
 
70
75
75
80
90
95
100
 
130
150
170
190
Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

*Vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 44 mm från karmdagbredden.

Maxmått innerdörr S60:
Enkelddörr: A60/A120 13x23/12x25
Pardörr: A60 23x24/22x25 (A120 23x24/22x25)
Oklassat utförande: 1310x2700 resp 26x27.
Större storlekar tillverkas som branddörr S66.

Maxmått ytterdörr Y60:
Brand: EI220/EW60 1310x2700 resp. 26x27.
Större storlekar tillverkas som branddörr Y66.
Klassningar
Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering. RISE utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: A60 tillval A120.
I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60 och EI120.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel.

CE-märkning: Ytterdörrsutförande (Y60) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1 och EN 16034 om brandegenskaper föreligger.

Följande prestanda redovisas på CE-dekalen, placerad på dörrbladets bakkant:

Brandmotstånd:* EI220/EW60.
Brandgastäthet:npd
Självstängning:**C5
Motstånd mot vindlast:klass 3B
Vattentäthet:***klass 1B/npd
Avgivande av farliga ämnen:godkänd
Ljudreduktion:npd
U-värde enkeldörr:1,8
U-värde pardörr:1,8
Lufttäthet:klass 2

* Dörr med krav på brandmotstånd i 60 minuter kan utformas som lägst EI215/EW60, se BBR 5:2311.
** Dörr med nödutrymning- eller panikutrymningsbeslag deklareras C4 pga beslagens klassning. Passivt dörrblad deklareras i högsta klassen C2.
*** No performance determined (npd) gäller inåtgående montage där vattentäthet ej har utvärderats.
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 54 mm tjockt, överfalsat och består av stålplåt. Sammanfogning sker genom limning och svetsning.

Material: 1 mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Dörrarna levereras grundmålade som standard men kan även levereras industrimålade i någon av våra standardkulörer.
Karm
Konstruktion: Som standard levereras S60 med grundmålad karm 31 som är foderbildande på gångjärnssidan. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).
Tröskel
Dörren levereras som standard med varmförzinkad anslagströskel. (För att lättare kunna tätas bör dörrar för utomhusbruk förses med tröskel ATZ.) Mot beställning kan dörrarna förses med tröskelplatta, släplist, borstlist eller tätningströskel.
Standardbeslag
Lås: Låshus Assa 310

Låsplacering: A=54 mm, B=27 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

Övrigt: Delrinlagrade gångjärn. Fast tapp i bakkant. Dold förstärkning för dörrstängare på gångjärnssidan.
Tillval
Kan levereras med glasöppning, brytskydd, cylinderskydd, sparkskydd, tätningslist, ventilationsgaller (brandklass EI15 i soprumsutförande), dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, motor- och microlås, låskolvskontakt, vattenavvisare, tätningslist mm.

Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant.
Parbladig dörr
Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som enkeldörr. Parhalvan är försedd med anslag och som standard med spanjolett på anslagssidan. Dörrens olika delar är lätta att transportera, hantera och montera tack vare att mindre enheter monteras ihop på plats.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Låskista Assa 310
Traditionella branddörrar som tex S60 har en smalare och enklare överfals jämfört med de moderna ståldörrarna i S30-, S40- och S50-serien.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Glasöppningar
Sparkskydd
Brytskydd S60