EI 120
Upp till Rw 43dB
Sa
SS-EN 14351-1

Daloc S50 (Y50) Arkivdörr
Arkivdörr Daloc S50 är en dörr som passar där kravet på motståndskraft mot brand är högt, samtidigt som dörren måste vara en integrerad del i omgivande miljö. S50 harmonierar utseendemässigt med vår branddörr S30 och säkerhetsdörrarna i S40-serien, och är därför vanlig som arkivdörr på tex kontor, hotell och institutioner.

Ladda ner
S50 produktblad Drift-, Miljö- och UnderhållsdokumentationTypgodkännande/CertifikatMontageanvisningMontageanvisning EMI-BMontageanvisning EMI-CMålningsinstruktionCAD-skiss S50 (Y50)Y50 Prestandadeklaration Product Datasheet S50
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
S50 10 x 21
 
900 x 2025
 
990 x 2093
 
125
Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 93 mm från karmdagbredden.

Maxmått:
Enkeldörr brand/ljud/brandgas 11x22
Oklassad 13x22
Klassningar
Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering. RISE utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: EI120.

Ljudreduktion: Rw 38 dB, tillval 43 dB.
Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3 dB för hänsyn till montage och utförande.
Tidigare ljudklass R'w 35, 40 dB.


Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass Sa.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel.

CE-märkning: Ytterdörrsutförande (Y50) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1.
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 105 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: S50 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämönster levereras på begäran.
Karm
Konstruktion: Som standard med vitmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen.
Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).
Tröskel
Dörren levereras som standard med förzinkad fasad anslagströskel. Mot beställning kan S50 förses med tröskelplatta i kombination med släplist (Rw 38 dB) eller tröskelplatta, borstlist (ej ljud). Arkivdörr som beställs enligt Riksarkivets författningssamling RA-FS 2013:4 skall förses med anslagströskel.
Standardbeslag
Lås: Låshus Assa 410

Låsplacering: A=105 mm, B=33 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

Övrigt: Tappbärande justerbara gångjärn i förzinkat utförande. Tre tappar i bakkant. Dold förstärkning för dörrstängare på gångjärnssidan.
Tillval
Kan levereras med Linea-mönster, sparkskydd, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, motor- och microlås, låskolvskontakt mm.

Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Låshus Assa 410.
Tre hullingförsedda tappar i bakkant.
Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Daloc Linea
Glasöppningar
Sparkskydd