A 120, A 60, EI 15, EI 30
Upp till Rw 50dB
S200, Sa
SS-EN 14351-1

Daloc S30 (Y30) Ståldörr, Ljuddörr
Vår moderna ståldörr Daloc S30 är vanlig i butiker, på sjukhus och servicehus, hotell och kontor pga sin design och höga skyddsklass för ljud och brand. Den harmonierar med säkerhetsdörr S33 och S43 för lägenheter och kan med fördel användas sida vid sida med dessa.

Ladda ner
S30 produktblad Drift-, Miljö- och UnderhållsdokumentationTypgodkännande/CertifikatMontageanvisningMontageanvisning EMI-BMontageanvisning EMI-CMålningsinstruktionCAD-skiss S30 (Y30)A-klassade branddörrar - info SP SITACY30 PrestandadeklarationMontageanvisning kompl delad stålkarm pardörrarBIM Daloc S30 snabbsortimentsdörrBIM Daloc S30 PardörrMontageanvisning kompl för foder till ytterdörrarMontageanvisning kompl 50dB Product Datasheet S30
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
S30 9 x 21
S30 10 x 21
S30 11 x 21
S30 12 x 21 **
S30 13 x 21 **
Pardörr
S30 15 x 21
S30 18 x 21
S30 18 x 24
S30 21 x 24
 
800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
1100 x 2025
1200 x 2025
 
1400 x 2025
1700 x 2025
1700 x 2325
2000 x 2325
 
890 x 2093
990 x 2093
1090 x 2093
1190 x 2093
1290 x 2093
 
1490 x 2093
1790 x 2093
1790 x 2393
2090 x 2393
 
70
75
80
85
90
 
110
125
150
170
Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 45 mm från karmdagbredden.
** Endast målade dörrar.

Maxmått:
Enkeldörr brand(A60)/ljud 13x24/12x25 (A120 13x23/12x25)
Enkeldörr brandgas 13x23
Pardörr brand(A60)/ljud 24x24 (A120 23x23)
Pardörr brandgas 2400x2350
Oklassat utförande 13x27 resp 25x27.
Laminatplåt 1165x2400 resp 2240x2400 (lika delning).
Klassningar
Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering. RISE utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: A60 tillval EI30 och A120.
I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-­klass som alternativ till EI-­klass EI60 och EI120.

Ljudreduktion: Rw 33 dB, tillval 38, 43 och 48*, 50*, 53** dB.
Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3dB för hänsyn till montage och utförande.
Tidigare ljudklass R'w 30, 35, 40, 45*, 50dB**.
* Enbart enkeldörr.
** Enkeldörr i Rw 53dB (R'w 50dB) tillverkas som tandemdörr.


Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass Sa och S200 (tidigare Sm).

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel.

CE-märkning: SS-EN 14351-1.
Ytterdörrsutförande (Y30) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1. CE-dekalen vid dörrbladets bakkant redovisar följande egenskaper, provade av SP:

Motstånd mot vindlastklass 2B
Vattentäthetklass 7B/npd*
Avgivande av farliga ämnen  godkänd
Ljudreduktion**Rw 33(C=-2;Ctr=-4)dB
Rw 38(C=-2;Ctr=-6)dB, (C=-2;Ctr=-5) för pardörr.
Rw 43(C=-2;Ctr=-7)dB, (C=-2;Ctr=-5) för pardörr.
U-värde enkeldörr 1,4-1,8
U-värde pardörr npd
Lufttäthetklass 4

* No performance determined (npd) gäller inåtgående montage där vattentäthet ej har utvärderats.
** En dörrs ljudreducerande egenskaper varierar beroende på ljudets frekvens (tänk bas och diskant) därför finns ett komplement till Rw-värdet: ”Rw+C” (för buller med höga frekvenser, dvs ljusa toner) och ”Rw+Ctr” (för buller med låga frekvenser, dvs bastoner).


Klimatdörr: Ytterdörr Y30 i enkeldörrsutförande uppfyller klass 3 (högst klass) enligt SS-EN 12219, klimatisk påverkan på dörrar, för klimat A och D.

Det innebär följande vid testtemperaturer utsida/insida 18°/23°C (klimat A) och -15°/23°C (klimat D):

Utböjning/vridning: Inom 2 mm*
Lufttäthet:Klass 4** enligt SS-EN 12207
Stängningskraft: Klass 4*** enligt SS-EN 12217

* Maximal utböjning/vridning av dörrblad i förhållande till karm
** Lufttäthetsklass 4 (högst klass) enligt SS-EN 12207 som innebär max luftläckage om 3m3/h*m2 vilket leder till mindre energiförluster.
*** Stängningskraft klass 4 (näst högst klass) enligt SS-EN 12217 vilket innebär stängningskraft inom 10N.
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.
Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: S30 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS­kulörer eller trämönster levereras på begäran.

S30 kan även tillverkas med träfront i samma utföranden som dörrtyp D43. Läs mer om detta på Säkerhetsdörr D43.
Karm
Konstruktion: Som standard levereras den med vitmålad karm 41 med fast foder på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).
Tröskel
Dörren levereras som standard med förzinkad fasad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta i kombination med släplist (Rw 38 dB) eller tröskelplatta, borstlist, tätningströskel (ej ljud). Den kan även förses med tröskel av hårdträ (EI30).
Standardbeslag
Lås: Låshus Assa 310

Låsplacering: A=58 mm, B=33 mm från gångjärnssida till centrum låskista (för pardörrar är B=24 mm). A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

Övrigt: Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn. Tapp i bakkant. Dold förstärkning för dörrstängare på gångjärnssidan.
Tillval
Kan levereras med Linea-mönster, glasöppning, sparkskydd, ventilationsgaller (brandklass EI15 i soprumsutförande), dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, motor­ och microlås, låskolvskontakt mm.

Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant.
Parbladig dörr
Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som enkeldörr. Parhalvan är försedd med anslag och som standard 2 st infällda kantreglar. Dörrens olika delar är lätta att transportera, hantera och montera tack vare att mindre enheter monteras ihop på plats.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Överfalsen med en snedställd kant ger ett modernt och gediget intryck.
Parbladsmöte med integrerat anslag.
Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.
S30 har samma design som våra säkerhetsdörrar och passar därför bra tillsammans med dem i tex ett trapphus
S30 hör till gruppen moderna ståldörrar och har dolda plåtkanter och snygg snedfasad överfals

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Spegelmönster
Daloc Linea
Glasöppningar
Sparkskydd
Brytskydd S30
Tandemdörr ljudreduktion 53dB