A 60, EI 30
Upp till Rw 38dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
SS-EN 14351-1

Daloc S23 (Y23) Inåtgående säkerhetsdörr
Daloc S23 är i första hand avsedd som inåtgående entrédörr i lägenheter där en grad dörrs utseende efterfrågas. Dörren kan med fördel användas som innerdörr innanför äldre tamburdörrar som man vill behålla av någon anledning. Ett brandklassat och ljudreducerande samt röktätt alternativ till gallergrindar.

Ladda ner
S23 produktblad Drift-, Miljö- och UnderhållsdokumentationMålningsinstruktionCertifikat inbrottCAD-skiss S23 (Y23)Typgodkännande brandMontageanvisningKompl montageanvisning för S23 som inre dörrA-klassade branddörrar - info SP SITACY23 PrestandadeklarationMontageanvisning kompl delad stålkarm pardörrarAnvändarguide och skötselinstruktion för Connect flerpunktslås Product Datasheet S23
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
S23 9 x 21
S23 10 x 21
S23 11 x 21
Pardörr
S23 15 x 21
S23 18 x 21
 
800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
 
1400 x 2025
1700 x 2025
 
890 x 2093
990 x 2093
1090 x 2093
 
1490 x 2093
1790 x 2093
 
70
80
85
 
115
135
Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 35 mm från karmdagbredden.

Maxmått:
Enkeldörr brand/ljud/brandgas 13x24
Pardörr brand/ljud/brandgasd 24x24
Inbrott 13x24 resp 25x24
Klassningar
Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering samt SBSC. RISE och SBSC utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: El30, tillval A60.
I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60.

Ljudreduktion: Rw 37, 38 dB.
Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3dB för hänsyn till montage och utförande.
Tidigare ljudklass R'w 30, 35 dB.

Inbrottsskydd: SS-EN 1627 MK3.
Dörren är godkänd för ingående montage dvs anslagssida = angreppssida.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass Sa och S200. (tidigare Sm)
Brandgastät i enkeldörrsutförande.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel.

CE-märkning: Ytterdörrsutförande (Y23) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1.
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 47 mm tjockt, med grad kant och består av två 1 mm stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten, isolering av mineralull och invändiga inbrottsförstärkningar. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Dörrbladet levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-­kulörer eller trämönster levereras på begäran.
Karm
Konstruktion: Som standard levereras S23 med vitmålad karm 42 som är utan foder. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslisten är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).
Tröskel
Dörren levereras som standard med hårdträtröskel (EI30). Fasad tröskel (ATE) är standard men kan vid önskemål ersättas med rak tröskel (ATEH). Mot beställning kan den förses med varmförzinkad anslagströskel (ATZ), tröskelplatta (TPZ) i kombination med släplist (Rw 38dB i enkeldörrsutförande) eller tröskelplatta med borstlist alternativt tätningströskel (ej ljud).
Standardbeslag
Lås: Flerpunktslås (510) exkl cylinder. Obs! S23 kräver cylinder enligt SS 3522 klass 3 eller en oval cylinder med godkänt cylinderbehör.

Låsplacering: A=47 mm, B=21 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

Övrigt: Tappbärande elförzinkade gångjärn. Säkerhetsbult i slutbleck och tre tappar i bakkant samt borrskydd vid huvudlåset.
Tillval
Kan levereras med Daloc Linea mönster, postinlägg, dörrkik, mekanisk ringklocka, nyckeltub, sparkskydd, dörrstängare mm.

Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn.
Parbladig dörr
Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som enkeldörr. Parhalvan är försedd med anslag och som standard med infälld kantregel. Dörrens olika delar är lätta att transportera, hantera och montera tack vare att mindre enheter monteras ihop på plats.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Hullingförsedda tappar i bakkant.
Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.
Säkerhetsdörr S23 har ett flerpunktslås där huvudlåset kompletteras med hakreglar upp- och nedtill.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Daloc Linea
Glasöppningar
Sparkskydd